Lejonkulan

Familjen Henriksson Johnssons framsteg och snedsteg

onsdag 9 december 2009

I Sverige finns 19 GRANAR men bara 81 BARR.

Å SCB:s vägnar önskar vi våra läsare en riktigt god jul.

Julhälsning

Inga kommentarer: